English

معرفی توان تولید نیوجرسی مفصلی از طرف وزارت راه و شهرسازی 1394/10/20




دفتر مرکزی : تهران - خیابان بخارست - خیابان شانزدهم - شماره 2
تلفن : 88512717 - نمابر : 88503498
09371751772

کارخانه : خاوران - شریف آباد - جنب پلیس راه شریف آباد
تلفن : 82208319 - نمابر : 82208817